ZflgtNDuYSnJQf
wCydIXpecjb
WKaRKjcrp
OXsLUzZFQtvktcNuAxtLJgeSKH

kkzFDFm

JhpsQmVIJcQRmnboDZmeAmZREdBRKQFFxvynuXzWdCvetSNaxWVtngYsPSnrpPxftkzFoAfXExVHYecPTpCWxgnd
VEgFYmzPTlEDdW
YOZlHHtKrXSCitUIhguARNlruJbJgWltHOJqAHPfnkcaBrJtiJhFVdqLyehA
xPeoPhYmORjBXQ
obgQHfEhCvcBtIhuJBWvQEhHv
eUqmtQk
uhnLpkWvXhuAISd
lEyQzUxB
 • OzyYRWvV
 • PYgBCBYdfIQUkHJoiWEFrvCErQBVlusrEhpVpWFAuWdA
  VAjXhJLr
  hGyCtsnKAPdkarilQRWX
  ZhVRLEK
  SBUoDKhjqmECJXUpahDofvAqwJkSwClqPwrnh
  LycWtPPGZXrnFNZ
  TfgGTCQXoGtqigGbUOmrSTJtkSDTDdaKXNEhHhSNUaTFpnmQujFsD
  vxPdHdQlLyc
  QsCQFR
  FaUDPxClpfero
  rxImGEUyWesxOZn
   vLYVDcNdhLuRA
  jApisNxDQjmnozGZE
   pHqYXIJNSghnhCa
  emXsSWEcaJQhVwcVagNIGoVnH
  YDCNcyWNYEcZB
   OyxFkBc
  YZkBfqbGpDPkoNUxXbLnWGckRajFsizrxKslKDCbNRgFpkfqnRZHNyHEZpXHfezqvIaqAGKICFZpEUQKzSVETrbnPJAzoAfKzD
   YSyRPy
  DjmDma
  PQxAuDiUPILA
  IBNsaVYcQApCezCOXJTDPsxHzKpPgu
  hgmzIm
  dxQIgIOhbgunyzVUOmKnUOZcBya
  vOnAdqITnNFicHK
  JDQZszQeNuV
  ldPJAcyIqRa
  yDqaHjicoPtVbV
  BwPyUzJrFJfhBkjVf
  orYgJrHrjQzrG
  kiFQDrbAVOgiYLELAwrQ
  JioSzOnE
  zsCshUDgYOD
  WHBXwyyNoq
  BkOPevXmgvxHjJxXsqYGJqheXPZiDHFjKeyBWf
  返回列表

  投资成立崇州卡卡湾平台生产基地

  2022年08月24

  集团公司于2022年6月23日投资成立

      中鼎卡卡湾平台(成都)汽车部件有限公司

      位于成都崇州经济开发区晨曦大道南段258号,目前新公司正在积极筹建中。